Ra mắt bộ Sticker Bé sen chào mừng Đại hội
11 Dec

 Úm ba la... ra mưa STICKER ĐẠI HỘI

--------------------

Công tác chuẩn bị cho Ngày hội Tuổi trẻ Đất Sen hồng đang vào chặng cuối và ở chặng này admin gửi đến các đồng chí "Bộ sticker bé sen chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027" 

 Cùng Tuổi trẻ Đất Sen Hồng chia sẻ bộ sticker này đến đồng đội của mình để háo hức chuẩn bị tiến đến đại hội nào!

Tải ngay ảnh chất lượng tại: https://bit.ly/stickerchaomungdhxi

back top